Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

KvalitetssikringDefinisjon
1) Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet (NS-ISO 8402).
2) Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å få tiltro til at allmennlegetjenesten tilfredsstiller angitte krav til tilgjengelighet og likhet, og for å være en behovsrelatert, effektiv, faglig og etisk forsvarlig tjeneste.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Internkontrollsystem.

Se også

Allmennlegetjeneste

Internkontrollsystem

 

  Gi tilbakemelding på denne siden