Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TilgjengelighetDefinisjon
Hvor vanskelig eller lett en pasient får dekket sitt behov for helsetjenester. Det bestemmes av dekningsgrad, ventetid, reiseavstand, åpningstid, legevakt, telefontilgjengelighet, fast lege.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tilgjengelighet.

Se også

Dekningsgrad

Fast lege

Helsetjenestebehov

Legevakt

Telefontilgjengelighet

Ventetid

Åpningstid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden