Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

EgenjournalDefinisjon
Sett av helseopplysninger om en person, som er i denne persons eie og varetekt, og som personen selv forventes å gi videre til helsepersonell som er i behov for dem.

I følge denne definisjonen vil det vesentlige skillet i forhold til en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten være at det er brukeren selv som oppbevarer og har ansvaret for egenjournalen. Både brukeren selv og helsepersonell kan notere i egenjournalen.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Journal.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden