Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

DiagnosekodeDefinisjon
Kode for diagnosekategori i kodeverk, angitt ved sifre, bokstaver eller en kombinasjon av begge deler

Forklaring
Koder av denne art kan også inneholde skilletegn som ordmellomrom eller punktum for å øke leselighet og unngå misforståelser. For eksempel vil kodefragmentet "11" kunne forstås som tallet 11 eller forekomst av tallet 1 i to kodeposisjoner. Innsetting av punktum vil gi henholdsvis "11." og "1.1.", og hindrer forveksling

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden