Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

DiagnosekodeDefinisjon
Kode for diagnosekategori i kodeverk, angitt ved sifre, bokstaver eller en kombinasjon av begge deler

Forklaring
Koder av denne art kan også inneholde skilletegn som ordmellomrom eller punktum for å øke leselighet og unngå misforståelser. For eksempel vil kodefragmentet "11" kunne forstås som tallet 11 eller forekomst av tallet 1 i to kodeposisjoner. Innsetting av punktum vil gi henholdsvis "11." og "1.1.", og hindrer forveksling

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden