Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

hendelseDefinisjon
Situasjon hvor det oppstår medisinsk hjelpebehov.

Forklaring
Hovedkategorier av hendelser er: somatisk og psykiatrisk sykdom, trafikkulykke, annen ulykke, annen medisinsk nød (rus, vold, brannskade, fødselshjelp). En hendelse kan generere flere anrop eller meldinger til flere AMK-sentraler, og flere responser eller oppdrag. For rapporterings- og evalueringsformål må all aktivitet settes i sammenheng med den opprinnelige hendelsen.

Kilde
Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMK-sentraler

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden