Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

hendelseDefinisjon
Situasjon hvor det oppstår medisinsk hjelpebehov.

Forklaring
Hovedkategorier av hendelser er: somatisk og psykiatrisk sykdom, trafikkulykke, annen ulykke, annen medisinsk nød (rus, vold, brannskade, fødselshjelp). En hendelse kan generere flere anrop eller meldinger til flere AMK-sentraler, og flere responser eller oppdrag. For rapporterings- og evalueringsformål må all aktivitet settes i sammenheng med den opprinnelige hendelsen.

Kilde
Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMK-sentraler

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden