Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Kirurgisk behandlingDefinisjon
Behandling av sykdom, skader og funksjonshemninger med kirurgiske virkemidler og metoder som operasjon, fiksasjon, immobilisering, reponering, punksjon, eksisjon, aspirasjon, occlusjon, destruksjon, implantasjon.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Behandling.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden