Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Uførepensjon



Definisjon
Den økonomiske stønaden fra folketrygden som en person har rett til etter å ha gjennomgått behandling, arbeidstrening, opplæring eller annen form for attføring som er hensiktsmessig, og fortsatt har en ervervsevne som er varig nedsatt med minst halvparten og i vesentlig grad skyldes sykdom, skade eller lyte, har rett til (28).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Attføring.

Se også

Attføring

 

  Gi tilbakemelding på denne siden