Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

UførepensjonDefinisjon
Den økonomiske stønaden fra folketrygden som en person har rett til etter å ha gjennomgått behandling, arbeidstrening, opplæring eller annen form for attføring som er hensiktsmessig, og fortsatt har en ervervsevne som er varig nedsatt med minst halvparten og i vesentlig grad skyldes sykdom, skade eller lyte, har rett til (28).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Attføring.

Se også

Attføring

 

  Gi tilbakemelding på denne siden