Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

EpikriseDefinisjon
Skriftlig oppsummering av sykdomårsak, utvikling, status, behandling og plan for videre behandling etter en omsorgsepisode eller konsultasjonsserie.

Epikrisen sendes til henvisende og oppfølgende lege eller instans.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Seng.

Se også

Konsultasjonsserie

Omsorgsperiode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden