Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AktiviteterDefinisjon
En persons utførelse av oppgaver og handlinger.

Forklaring
Aktiviteter omfatter alle sider av menneskelig utfoldelse som individ

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se

Aktiviteter og deltagelse

Deltagelse

 

  Gi tilbakemelding på denne siden