Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KontakthyppighetDefinisjon
Antallet sykebesøk og konsultasjoner i en bestemt periode (vanligvis omregnet til pr. år) dividert med antallet personer og justert for alders og kjønnssammensetning i den aktuelle befolkningen (praksispopulasjon eller kommune).
Synonym:
Legekontaktrate.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Utnyttelse.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden