Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Gjennomsnittlig oppholdstidDefinisjon
Gjennomsnittslengde på de oppholdene ved en post eller avdeling som er avsluttet i en spesifisert tidsperiode.

Formel:
(Sum av alle oppholdsdøgn hos pasienter utskrevet i perioden)/(Antall utskrivinger i perioden).
Gjennomsnittlig oppholdstid må ikke forveksles med statistikk over oppholdenes varighet hos innlagte pasienter på en gitt dag.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Døgnopphold

 

  Gi tilbakemelding på denne siden