Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Grunnleggende behovDefinisjon
Viktige fysiske, psykiske og sosiale behov som er felles for alle mennesker

Forklaring
Omfatter å oppleve trygghet, forutsigbarhet og respekt, ivareta egenomsorg, tilstrekkelig og variert ernæring, personlig hygiene, naturlige funksjoner, og på/avkledning, ha normal døgnrytme, privatliv, innflytelse over eget liv og opprettholde sosialt nettverk, dessuten tilgang på nødvendige helsetjenester

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden