Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Grunnleggende behovDefinisjon
Viktige fysiske, psykiske og sosiale behov som er felles for alle mennesker

Forklaring
Omfatter å oppleve trygghet, forutsigbarhet og respekt, ivareta egenomsorg, tilstrekkelig og variert ernæring, personlig hygiene, naturlige funksjoner, og på/avkledning, ha normal døgnrytme, privatliv, innflytelse over eget liv og opprettholde sosialt nettverk, dessuten tilgang på nødvendige helsetjenester

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden