Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

EnkeltvedtakDefinisjon
Vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer

Forklaring
De fleste vedtak innenfor pleie- og omsorgstjenesten er enkeltvedtak om tildeling av tjenester

Kilde
Forvaltningsloven, §2

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Beslutning

Vedtak

 

  Gi tilbakemelding på denne siden