Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

IPLOS forsystemDefinisjon
Datasystem hvor opplysninger mottatt fra kommunene blir gjenstand for kvalitetskontroll før de overføres til IPLOS-registeret

Kilde
Utkast til IPLOS-forskrift

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

IPLOS-registeret

IPLOS-standarden

 

  Gi tilbakemelding på denne siden