Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

SamtaleDefinisjon
En allmennmedisinsk samtale er et kunnskapsbasert og målrettet terapeutisk virkemiddel. Den inneholder minst ett av følgende elementer:
1) At allmennlegen gir pasienten et navn på plage-ne, samt forespeiler han eller henne prognosen.
2) At allmennlegen deler sine medisinske kunn-skaper med pasienten som utdyper og styrker pasientens egne handlingsalternativer (egenom-sorg).
3) At allmennlegen viser forpliktende omsorg for pasienten.
4) At allmennlegen gir råd eller veiledning om målsettinger, løsninger og tiltak som kjennes re-alistisk og relevant for pasienten.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

Se også

Egenomsorg

Omsorg

Råd

Veiledning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden