Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SamtaleDefinisjon
En allmennmedisinsk samtale er et kunnskapsbasert og målrettet terapeutisk virkemiddel. Den inneholder minst ett av følgende elementer:
1) At allmennlegen gir pasienten et navn på plage-ne, samt forespeiler han eller henne prognosen.
2) At allmennlegen deler sine medisinske kunn-skaper med pasienten som utdyper og styrker pasientens egne handlingsalternativer (egenom-sorg).
3) At allmennlegen viser forpliktende omsorg for pasienten.
4) At allmennlegen gir råd eller veiledning om målsettinger, løsninger og tiltak som kjennes re-alistisk og relevant for pasienten.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

Se også

Egenomsorg

Omsorg

Råd

Veiledning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden