Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

NBC-medisinDefinisjon
Medisinsk fagområde som omhandler sykdom/skade påvirket av ioniserende stråling (Nukleær), mikroorganismer (Biologisk), og toksiner / kjemiske agens / giftstoffer (Kjemisk).

Forklaring
Istedenfor NBC benyttes i noen sammenhenger også andre akronymer: ABC, CBRN, ARBC hvor A= Atomic (Atom) og R=Radiation (Stråling).

Kilde
Håndbok i NBC-medisin v. 2

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden