Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AMK-aktiveringstidDefinisjon
Tidsintervall fra AMK-operatøren svarer på oppringing til AMK-sentralen iverksetter første oppdrag.

Forklaring
Dette vil typisk være tiden det tar fra AMK-operatøren svarer på 113-telefonen til AMK-sentralen anroper en utrykningsenhet.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

aktiveringstid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden