Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

BeleggsprosentDefinisjon
Utnyttelsesgrad i prosent av døgn- eller dagplasser.

Formel: (Sum av oppholdsdøgn eller dager i perioden x 100)/(Døgnplasser x kalenderdøgn i perioden).

For femdagersposter eller dagplasser divideres på antall maksimalt mulige dager eller døgn.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Seng.

Se også

Dagplass

Døgnplass

Oppholdsdøgn

 

  Gi tilbakemelding på denne siden