Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Minste basis datasettDefinisjon
Et standard sett av data for registrering av opplysninger om kontakt, person, helseproblem og tiltak i primærhelsetjenesten:
1) Person: Fødselsnummer, kjønn, bosted, hjemsted.
2) Kontakt: Dato, klokkeslett, kontaktperson, kontakttype, hastegrad.
3) Helseproblem: Kontaktårsak/diagnose, nytt tilfelle.
4) Tiltak: Henvisning.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasientadministrativt arbeid.

Se også

Bosted

Diagnose

Fødselsnummer

Hastegrad

Henvisning

Kontaktperson

Kontakttype

Kontaktårsak

Tilfelle

 

  Gi tilbakemelding på denne siden