Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Minste basis datasettDefinisjon
Et standard sett av data for registrering av opplysninger om kontakt, person, helseproblem og tiltak i primærhelsetjenesten:
1) Person: Fødselsnummer, kjønn, bosted, hjemsted.
2) Kontakt: Dato, klokkeslett, kontaktperson, kontakttype, hastegrad.
3) Helseproblem: Kontaktårsak/diagnose, nytt tilfelle.
4) Tiltak: Henvisning.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasientadministrativt arbeid.

Se også

Bosted

Diagnose

Fødselsnummer

Hastegrad

Henvisning

Kontaktperson

Kontakttype

Kontaktårsak

Tilfelle

 

  Gi tilbakemelding på denne siden