Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KontaktårsakDefinisjon
Årsaken(e) en pasient selv oppgir som grunn til kontakten eller henvendelsen til helsetjenesten. Begrepene som skrives ned og deretter eventuelt blir klassifisert av helsepersonell, skal så nøyaktig som mulig svare til pasientens egen beskrivelse og være dekkende for hans/hennes behov eller krav om helsetjenester.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

Se også

Helsepersonell

Helsetjeneste

Helsetjenestebehov

Pasient

 

  Gi tilbakemelding på denne siden