Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelseproblemDefinisjon
Problem(er) av fysisk, psykisk eller sosial art som har eller kan få betydning for den enkeltes helsetilstand.
Som nytt helseproblem regnes den første opplevelsen hos en pasient av et helseproblem, inkludert det første tilbakefall av et tidligere løst eller overstått problem.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Befolkning.

Se også

Sykdomsperiode

Tilfelle

 

  Gi tilbakemelding på denne siden