Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

helseradionettDefinisjon
Et antall radiokanaler konsesjonert for bruk av helsevesenet (og samarbeidende brannvesen) koplet sammen ved hjelp av radiobetjeningsoverdrag (RBO) i et definert system for lukket radiosamband.

Forklaring
Helseradionettet skal i prinsippet fungere enhetlig i hele landet og er landets desidert største lukkede radionett. Kanalene HE21-38 er utelukkende konsesjonert helsevesenet, HE40-80 kan også være konsesjonert andre etater. Kortform HE-nett

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

luftambulansens radionett(LA-nett)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden