Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TjenesteepisodeDefinisjon
Et enkelt tilfelle i en omsorgsepisode hvor pasienten mottar en tjeneste fra en klinisk enhet avgrenset i tid og sted.

Det kan være ingen, en eller flere tjenesteepisoder i en omsorgsepisode.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Minste funksjonelle kliniske enhet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden