Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

DRG-poengDefinisjon
Sykehusopphold hvor man tar hensyn til pasientsammensetningen. Produktet av antall sykehusopphold og DRG-vekt (kostnadsvekt) for sykehusoppholdene.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
DRG.

Se også

Indeks pasientsammensetning

Korrigerte DRG-poeng

Korrigerte opphold

Relativt kostnadsnivå

 

  Gi tilbakemelding på denne siden