Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SengDefinisjon
Behandlingsplass utrustet og bemannet for behandling av innlagte pasienter. Tekniske senger regnes ikke som senger.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Seng.

Se også

Avdelingsopphold

Beleggsprosent

Effektive senger

Gjestepasient

Heldøgnspost

Intensivavdeling/post

Pasientgjennomstrømning

Post

Sengedøgn

Teknisk seng

 

  Gi tilbakemelding på denne siden