Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AlderDefinisjon
En persons alder angis i antall år. Avledes av fødselsdato etter følgende metode: Det aktuelle året minus fødselsår for alle som er reelt eldre enn 1 år i det aktuelle året. De som er reelt yngre enn 1 år skal ha alder 0, men utvidet med reell alder i dager (43).Foretrukket inndeling er 5-årsgrupper: 0-4, 5-9, 10-14, 70-84, 85 og over. Alternativt i livsfaser: 0-6, 7-15, 16-19, 20-24, 25-66, 67-79, 80 og over.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Befolkning.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden