Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

luftambulansens radionett(LA-nett)Definisjon
Radionett som benyttes av ambulansehelikopter, ambulansefly, Sea King helikopter og AMK-sentral.

Forklaring
Frekvenser og radiobaser er etablert for bruk fra luften. Sea King er underlagt taktisk kontroll av HRS-ene og avgis til luftambulanseoppdrag ved behov.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

helseradionett

 

  Gi tilbakemelding på denne siden