Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Internkontroll



Definisjon
Å påse at virksomhet og tjenester blir planlagt, utført og vedlikeholdt i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, forskrift eller retningslinjer (33).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Internkontrollsystem.

Se også

Kvalitetssikring

 

  Gi tilbakemelding på denne siden