Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AttføringDefinisjon
Medisinske, praktiske og økonomiske tiltak med sikte på at den som er yrkeshemmet pga. sykdom, skade eller lyte skal få eller beholde høvelig arbeid eller daglig aktivitet.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Attføring.

Se også

Rehabilitering

 

  Gi tilbakemelding på denne siden