Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

OmsorgsperiodeDefinisjon
Et avgrenset tidsrom for kontakter og innleggelser ved helseinstitusjoner for utredning, behandling og rehabilitering av en sykdomstilstand.

En omsorgsperiode består av en eller flere omsorgsepisoder og kan omfatte flere polikliniske kontakter og innleggelser.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Omsorgsepisode

Tjenesteepisode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden