Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KontakttypeDefinisjon
Grov kategorisering av medisinske tiltak eller opphold etter type tjeneste.

Følgende nivå brukes:
Poliklinisk, dagopphold og døgnopphold. Har i mange sammenhenger vært betegnet som omsorgsnivå (mangler def for omsorgsnivå), en betegnelse som bør unngås i denne sammenheng, fordi den i de fleste offentlige dokumenter har et annet begrepsinnhold.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Dagopphold

Døgnopphold

Konsultasjon

 

  Gi tilbakemelding på denne siden