Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

KontakttypeDefinisjon
Grov kategorisering av medisinske tiltak eller opphold etter type tjeneste.

Følgende nivå brukes:
Poliklinisk, dagopphold og døgnopphold. Har i mange sammenhenger vært betegnet som omsorgsnivå (mangler def for omsorgsnivå), en betegnelse som bør unngås i denne sammenheng, fordi den i de fleste offentlige dokumenter har et annet begrepsinnhold.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Dagopphold

Døgnopphold

Konsultasjon

 

  Gi tilbakemelding på denne siden