Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PrimærhelsetjenesteDefinisjon
Den del av helsetjenesten som i første linje har ansvar for og tilbyr tjenestene der folk bor og arbeider, og som formidler og koordinerer de tjenestene pasienter trenger fra andre deler av helsetjenesten.
Primærhelsetjeneste omfatter (Alma Ata deklarasjonen) (22):
1. veiledning og rådgivning av enkeltindivider og grupper i helsespørsmål gjennom: helseopplys-ning og helsefremmende arbeid,
2. fremme av adekvat matforsyning og god ernæ-ring,
3. adekvat vannforsyning og grunnleggende hygi-ene,
4. helsetjeneste for mor og barn, inklusive familie-planlegging,
5. immunisering mot viktige infeksjonssykdom-mer,
6. forebyggelse og kontroll av lokale epidemier og helseproblemer: skole- og bedriftshelsetjeneste,
7. tilstrekkelig behandling og omsorg i samband med vanlige sykdommer og skader: lokale hel-setjenester,
8. sørge for viktige medisiner.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.

Se også

Helsetjeneste

Pasient

 

  Gi tilbakemelding på denne siden