Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HabiliteringsteamDefinisjon
Fagteam som skal drive habilitering og rehabilitering av funksjonshemmede, oftest med hovedvekt på utredning, veiledning og personalopplæring.

Det varierer i hvilken grad slike team er knyttet til de psykiatriske spesialhelsetjenestene.

Det er oftest adskilte team for barn og voksne.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Habilitering

Rehabilitering

Utredning

Veiledning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden