Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HabiliteringsteamDefinisjon
Fagteam som skal drive habilitering og rehabilitering av funksjonshemmede, oftest med hovedvekt på utredning, veiledning og personalopplæring.

Det varierer i hvilken grad slike team er knyttet til de psykiatriske spesialhelsetjenestene.

Det er oftest adskilte team for barn og voksne.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Habilitering

Rehabilitering

Utredning

Veiledning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden