Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Psykisk helsearbeidDefinisjon
Forebyggende, behandlende, rehabiliterende og omsorgsinnrettede tiltak med hovedhensikt å fremme psykisk helse.

Psykisk helsearbeid er relevante tiltak uavhengig av hvilke tjenesteområder, sektorer eller forvaltningsområder som utfører dem. Betegnelsen brukes om tiltak utenfor det psykiske helsevern, men ofte i samarbeid med dette, og ofte av tverrfaglig art.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Psykisk helsevern

 

  Gi tilbakemelding på denne siden