Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HelsenettDefinisjon
Elektronisk system, som regel basert på bredbåndsteknologi, for informasjonsutveksling innenfor og mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Forklaring
Foruten meldingsutveksling vil et helsenett gi mulighet for bildeutveksling, videokonferanser, fjernundervisning, samt telemedisinske undersøkelser og behandling

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden