Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelsenettDefinisjon
Elektronisk system, som regel basert på bredbåndsteknologi, for informasjonsutveksling innenfor og mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Forklaring
Foruten meldingsutveksling vil et helsenett gi mulighet for bildeutveksling, videokonferanser, fjernundervisning, samt telemedisinske undersøkelser og behandling

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden