Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SykdomDefinisjon
En tilstand med svikt i organismens strukturer, deler eller systemer som resulterer i forstyrrelse av vitale fysiske eller psykologiske funksjoner.
I en praktisk medisinsk sammenheng et helseproblem hos en person som kan bli karakterisert ved et kjent sett av symptomer, tegn eller laboratoriefunn som kan tilskrives kjent(e) årsak(er) eller et syndrom.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykdom.

Se også

Diagnose

Helseproblem

Laboratorium

Sykdomstegn

Symptom

Syndrom

 

  Gi tilbakemelding på denne siden