Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Kronisk sykdomDefinisjon
En sykdom som utvikler seg langsomt og som varer en lang tid.
Vanligvis sykdom som har en sykdomsperiode med varighet seks måneder eller mer, ofte resten av personens liv (5).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykdom.

Se også

Akutt sykdom

Sub-akutt sykdom

Sykdom

Sykdomsperiode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden