Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

reaksjonstidDefinisjon
Tidsintervall fra en instans blir oppringt/anropt til instansen iverksetter et tiltak.

Forklaring
Dette er et generelt tidsbegrep som gjelder AMK-sentral (se AMK-reaksjonstid) og responderende ambulanse (se ambulanse reaksjonstid). Begrepet uttrykker hvor fort den aktuelle instansen reagerer på oppringing/anrop og omsetter dette til handling.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden