Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

BrookerDefinisjon
Grensesnittenhet (programvare/maskinvare) som omformer data fra et spesielt format til et annet f.eks. DICOM og kommuniserer dette mellom to eller flere applikasjoner/enheter.

Produkt
Medisinske bildesystemer innen radiologi

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Integrasjonsmodul

 

  Gi tilbakemelding på denne siden