Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

FørstegangsinnleggelseDefinisjon
Første innleggelse pasienten noen gang har hatt ved en psykiatrisk døgnpost eller døgnavdeling.

Det vil si første innleggelse samlet sett, ikke bare ved en bestemt institusjon eller avdeling.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Døgnpost/døgnavdeling

 

  Gi tilbakemelding på denne siden