Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

VurderingDefinisjon
Den overveielsen som en helsearbeider gjør om hva det grunn til å foreta seg ved en henvendelse. Han eller hun må vurdere om det etter de opplysninger som blir gitt, gir grunnlag for øyeblikkelig hjelp, utredning eller om det er forsvarlig å be pasienten se saken an.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Utredning.

Se også

Helsearbeider

Utredning

Øyeblikkelig hjelp

 

  Gi tilbakemelding på denne siden