Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

VurderingDefinisjon
Den overveielsen som en helsearbeider gjør om hva det grunn til å foreta seg ved en henvendelse. Han eller hun må vurdere om det etter de opplysninger som blir gitt, gir grunnlag for øyeblikkelig hjelp, utredning eller om det er forsvarlig å be pasienten se saken an.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Utredning.

Se også

Helsearbeider

Utredning

Øyeblikkelig hjelp

 

  Gi tilbakemelding på denne siden