Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Individuell planDefinisjon
Plan som angir målet for utredning, behandling og tiltak, type og omfang av tjenester som er aktuelle, og nødvendig samarbeid med andre tjenester.

Medvirkning fra pasienten står sentralt i utarbeidelsen av en individuell plan.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Behandling

Utredning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden