Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

BatchDefinisjon
Datasett som behandles av et system i en enkelt eller en serie operasjoner, uten interaktiv behandling av noen del av datasettet.

Forklaring
Brukes som betegnelse på en samling av opplysninger som sendes fra kommunen til IPLOS forsystem ved ett tilfelle av rapportering.

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

IPLOS forsystem

 

  Gi tilbakemelding på denne siden