Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

trygghetsalarmDefinisjon
Alarmsystem som gir privatpersoner mulighet til å tilkalle hjelp i akutte situasjoner.

Forklaring
Brukes hovedsakelig av personer med sykdom eller funksjonssvikt som innebærer (potensielt) redusert evne til å kunne bruke andre kommunikasjonsmidler.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden