Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

UnderskelsesstatusDefinisjon
Status som beskriver hvor kangt undersøkelsen er kommet i prosessen.

Eksempler på statuser:
Registrert - Undersøkelsen er registrert i RIS-systemet.
Avvist - Det er ikke aktuelt å gjennomføre undersøkelsen.
Innkalt - Pasienten har fått time og innkalling er sendt.
Møtt - Pasienten er registrert som møtt.
Bilder tatt - Undersøkelsen er gjennomført.
Diktert - Bildene er tolket og diktert.
Tydet - Bildene er tolket og beskrevet.
Signert - Undersøkelsen er signert.
Arkivert digitalt - Bildene er arkivert i PACS.
Arkivert analogt - Bildene er arkivert på film.

Produkt
Medisinske bildesystemer innen radiologi

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden