Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

UnderskelsesstatusDefinisjon
Status som beskriver hvor kangt undersøkelsen er kommet i prosessen.

Eksempler på statuser:
Registrert - Undersøkelsen er registrert i RIS-systemet.
Avvist - Det er ikke aktuelt å gjennomføre undersøkelsen.
Innkalt - Pasienten har fått time og innkalling er sendt.
Møtt - Pasienten er registrert som møtt.
Bilder tatt - Undersøkelsen er gjennomført.
Diktert - Bildene er tolket og diktert.
Tydet - Bildene er tolket og beskrevet.
Signert - Undersøkelsen er signert.
Arkivert digitalt - Bildene er arkivert i PACS.
Arkivert analogt - Bildene er arkivert på film.

Produkt
Medisinske bildesystemer innen radiologi

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden