Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

fagleder helseDefinisjon
Lege som har det øverste medisinske ansvaret for den medisinske virksomheten i evakueringskjeden fra hendelsessted via samleplass til EP.

Forklaring
Den medisinske ledelse på hendelsessted kan i en tidlig fase ivaretas av en leder fra den eller de første ambulanser på stedet. Lederoppgaven gis imidlertid over til en av de første leger som ankommer stedet.

Kilde
Håndbok. Kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner, pkt. 5.4.8

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden