Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

helsebussDefinisjon
Turvogn dedikert for pasientreiser som i hovedsak er beregnet på pasienter som klarer å gjennomføre reisen på egen hånd.

Forklaring
Helsebussene/Sykehusbussene har ikke båreplasser, men god komfort og som oftest en egen bussvert som serverer kaffe og tar hånd om pasientene underveis. I noen deler av landet trenger man rekvisisjon for å benytte helsebusser, andre steder holder det å vise innkallingsbrev.

Kilde
Basert på www.pasientreiser.no, 2011

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden