Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

helsebussDefinisjon
Turvogn dedikert for pasientreiser som i hovedsak er beregnet på pasienter som klarer å gjennomføre reisen på egen hånd.

Forklaring
Helsebussene/Sykehusbussene har ikke båreplasser, men god komfort og som oftest en egen bussvert som serverer kaffe og tar hånd om pasientene underveis. I noen deler av landet trenger man rekvisisjon for å benytte helsebusser, andre steder holder det å vise innkallingsbrev.

Kilde
Basert på www.pasientreiser.no, 2011

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden