Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

radiobetjeningsoverdragDefinisjon
En for helseradionettet spesielt spesifisert elektronisk styringsenhet som bl.a. styrer signaleringen mellom radiobase, det offentlige telenettet og eventuell tilknyttet betjeningsenhet.

Forklaring
Enheten muliggjør betjening og fjernstyring av radiobaser via oppringte sambandslinjer.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden