Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TilknytningsformDefinisjon
Kommunen kan tilknytte seg leger enten ved kommunale stillinger med fast lønn eller ved avtaler om driftstilskudd med privatpraktiserende leger. Det finnes også leger uten avtale med kommunen.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Legeorganisasjon.

Se også

Avtale om driftstilskudd

Fastlønnsordning

Lege uten avtale

 

  Gi tilbakemelding på denne siden