Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PoliklinikkDefinisjon
Enhet ved en psykiatrisk institusjon, som driver utredning og behandling eller rehabilitering uten at pasienten overnatter eller deltar i andre aktiviteter enn konsultasjoner.

Se også: dagbehandling.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Ambulant team

Behandling

Dagbehandling

Rehabilitering

Utredning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden